Home புலனாய்வு செய்தி விடுதலைப் புலிகளின் சின்னங்களை வரையும் புலனாய்வளர்கள்

விடுதலைப் புலிகளின் சின்னங்களை வரையும் புலனாய்வளர்கள்

கிளிநொச்சி அக்கராயன்குளம் , ஸ்கந்தபுரம் பிரதேசத்தின் சில இடங்களில் பிரதான வீதிகளில் விடுதலைப்புலிகளின் சின்னம் மற்றும் தமிழீழ வரைபடம் வரையப்பட்டுள்ளது. கரும்புலிகள் தினத்தை முன்னிட்டே இது வரையப்பட்டதாக பாதுகாப்பு தரப்பினர் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

ஸ்கந்தபுரம் பேருந்து தரிடப்பிடத்துக்கு எதிரிலும் கோயிலுக்கு அருகிலும் விடுதலைப் புலிகளின் சின்னம் மற்றும் ஈழத்தின் வரைப்படம் என்பன வரையப்பட்டுள்ளன.

விடுதலைப் புலிகள் அமைப்பு ஜூலை 5 ஆம் திகதி கரும்புலிகள் தினமாக கடைப்பிடித்து வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.