தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் 2019 – சுவிஸ்

தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் 2019 – சுவிஸ்

தமிழீழ விடுதலைக்காய் களமாடி, வழிகாட்டி விழிமூடிய உத்தமர்களை வணங்கி உறுதிகொள்ளும் புனித நாள்.!

எத்தகைய இடர்கள் , சூழ்ச்சிகள், சவால்களை எதிர்கொண்டாலும் எமது தாயகத்தின் சுதந்திரத்தை வென்றெடுக்க உழைப்போமென புனித நாளில் உறுதியெடுப்பதோடு எம் மான மாவீரச் செல்வங்களுக்கு வணக்கம் செலுத்த அனைத்து உறவுகளையும்
அழைக்கும் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் – சுவிஸ் கிளை

Advertisement