வாகனங்களின் உதிரிப்பாகங்களை வைத்து வாகனம் வடிவமைத்த யாழ் மாணவன்!

பழைய வாகனங்களின் உதிரிப்பாகங்களை கொண்டு யாழ்ப்பாண மாணவன் ஒருவர் வாகனமொன்றை வடிவமைத்துள்ளார்.

யாழ்ப்பாணம் புனித பத்திரிசியார் கல்லூரியின் தரம் 9 மாணவன் ரா.கனிந்திரன் என்ற மாணவனின் தனி முயற்சியால் வடிவமைக்கப்பட்ட வாகனம் இன்று பாடசாலையில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டது.

பழைய வாகனங்களின் உதிரிப் பாகங்களை கொண்டு சைக்கிள் முறையில் உருவாக்கப்பட்ட வாகனம் இதுவாகும்.