பொம்பிளையால் பெருமாளுக்கு வந்த சோதனை!

பெருமாளே இதென்ன சோதனை? காலத்தை வென்று செல்லும் கலாச்சாரம் கடவுளையும் விடவில்லை……. கலி காலம் இது தான் கடவுளுக்கே பொறுக்காது.

தொட்டு கும்பிடுறவன் எல்லாம் தொட்டு கும்பிடலாம்

Advertisement