கொரோனா தொற்றுக்குள்ளானவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 2078 ஆனது!

கொரோனா தொற்றுக்குள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது.

இந்நிலையில் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளானவர்களின் மொத்த  எண்ணிக்கை 2078 பேராக அதிகரித்துள்ளது.