இந்தப்பொல்லால் அடித்து உங்களைக் கொலை செய்வேன்,மங்களாராமய விகாராதிபதி அம்பிட்டியே சுமனரத்த – காணொளி

இந்தப்பொல்லால் அடித்து உங்களைக் கொலை செய்வேன்

இந்தப்பொல்லால் அடித்து உங்களைக் கொலை செய்வேன் – மங்களாராமய விகாராதிபதி அம்பிட்டியே சுமனரத்தன

Publiée par Today Jaffna sur Lundi 21 septembre 2020
Previous articleயாழில் 45 கிலோ ஆமை இறைச்சியுடன் மூவர் கைது!
Next articleதொல்பொருள் திணைக்கள அதிகாரிகள் மீது தாக்குதல் நடத்திய மங்களாராமய விகாராதிபதி அம்பிட்டியே சுமனரத்த!