வீட்டின் கட்டிலுக்கு அடியில் காதலனை மறைத்து வைத்த மனைவி – கணவனிடம் சிக்கியதால் தற்கொலை முடிவு எடுத்த மனைவி

Advertisement