நல்லுாரில் பொருட்கள் விற்பனை செய்வதற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட வர்த்தக நிலையங்கள்

​நல்லூர் பிரதேச செயலகத்திற்கு உற்பட்ட பொதுமக்கள் பொருட்களை கொள்வனவு செய்வதற்கான வர்த்தக நிலையங்கள் தொலைபேசி இலக்கங்கள் அறிவிப்பு…