எதிர்வரும் 7 ஆம் திகதி வரை பொதுப் போக்குவரத்து சேவைகள் இல்லை!

நடமாட்டக் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ள எதிர்வரும் 7 ஆம் திகதிவரையில், பொதுப்போக்குவரத்து சேவைகள் இடம்பெற மாட்டாது.

அத்துடன், வாடகை வாகனங்களும், சேவையில் ஈடுபட முடியாது என காவல்துறை பேச்சாளர் குறிப்பிட்டார்.

இந்த கட்டுப்பாட்டை மீறி சேவையில் ஈடுபடும் வாகனங்கள், காவல்துறையினரால் கையகப்படுத்தப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.