தெல்லிப்பழை ஶ்ரீ துர்க்காதேவி தேவஸ்தானத்தில் சற்று முன்னர் காட்சி அளித்த நாகம்!

தெல்லிப்பழை ஶ்ரீ துர்க்காதேவி தேவஸ்தானத்தில் சற்று முன்னர் காட்சி அளித்த நாகம்.
சிவத்தமிழ் செல்வி கலாநிதி தங்கம்மா அப்பாக்குட்டி அவர்களின் திருவுருவச் சிலையில் நாகம் அமர்ந்திருந்தபோது….