ஒன்றாரியோவில் நீண்டகால பராமரிப்பு இல்ல ஊழியர்களுக்கு, அதிக தடுப்பூசி!

ஒன்றாரியோவில் நீண்டகால பராமரிப்பு இல்ல ஊழியர்களுக்கு, அதிக தடுப்பூசி செலுத்த தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒன்றாரியோவில் நீண்டகால பராமரிப்பு குடியிருப்பாளர்களில் 97 சதவீதம் பேர் கொவிட்-19க்கு எதிராக முழுமையாக தடுப்பூசி போடப்பட்டாலும், வெறும் 66 சதவீத ஊழியர்கள் மட்டுமே மாகாணத்தின் கூற்றுப்படி, நீண்டகால பராமரிப்புத் தொழிலாளர்களில் சுமார் 89 சதவீதம் பேர் குறைந்தது ஒரு தடுப்பூசியைப் போட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.

ஆனால் இது ஒன்றாரியோவில் இப்போது அதிகரித்து வரும் ஒரு மாறுபாட்டிற்கு எதிராக மட்டுப்படுத்தப்பட்ட பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. இந்ததிரிபின் தொற்றுபாதிப்புகள் இப்போது ஒன்றாரியோவில் உள்ளன. மற்றும் ஒட்டாவாவில் உள்ள கழிவுநீரில் கண்டறியப்பட்டுள்ளன என்று தொற்றுநோயியல் நிபுணர் டாக்டர் டக்ளஸ் மானுவல் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த வாரம், ஒன்றாரியோவில் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள பீல் நகரிலிருந்து சுகாதார மருத்துவ அதிகாரி டாக்டர் லாரன்ஸ் லோ, டெல்டா மாறுபாடு ஒரு மாதத்திற்குள் தனது பிராந்தியத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் என்று கணித்துள்ளார். ஒட்டாவா பொது சுகாதாரத்தின் கூற்றுப்படி, தொற்றுப் பரவும்பொழுது குடியிருப்பாளர்களுக்கு தொடர்ந்து பராமரிப்பு மற்றும் சேவைகளை வழங்குவதற்காக நீண்டகால பராமரிப்பு இல்லங்களில் பணிபுரிய ஊழியர்களை மாகாணம் அனுமதிக்கிறது.