ஒற்றை பயன்பாட்டு பிளாஸ்டிக் மற்றும் பொலித்தீன் பொருட்களை தடை!

மேலம் சில ஒற்றை பயன்பாட்டு பிளாஸ்டிக் மற்றும் பொலித்தீன் பொருட்களை தடை செய்ய உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க மத்திய சுற்றுச்சூழல் ஆணையத்திற்கு (சி.இ.ஏ) அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

அழிந்துபோகும் மாற்று வழிகளைப் பயன்படுத்தினாலும் இந்த பட்டியலில் உள்ள பெரும்பான்மையான பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஆபத்தாக உள்ளதாக சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர கூறினார்.

தடை செய்யப்படவேண்டியபட்டியலில் உள்ள தயாரிப்புகள் பின்வருமாறு.

  • சட்டை கிளிப்புகள்
  • ஒற்றை பயன்பாடு பிளாஸ்டிக் கரண்டி
  • முள்கரண்டி
  • கத்திகள் உணவு கப்கள் தயிர் / ஐஸ்கிரீம் கரண்டி
  • உணவுப் பொதிகள் மற்றும் கோப்பைகள் பொலித்தீன் மற்றும் பிளாஸ்டிக் சுவரொட்டிகள்
  • பதாதைகள் மற்றும் பல்வேறு வகையான விளம்பரங்கள்
  • 400-500 மி.மீ வரை உள்ள பொலித்தீன் மற்றும் பிளாஸ்டிக்கால் செய்யப்பட்ட சிறிய பைகள்
  • மளிகைப் பைகள், PET இலிருந்து தயாரிக்கப்படும் பொருட்கள் பி.வி.சி சிறிய பாட்டில்கள் 400 மி.மீ.