நாடு முழுவதும் மதுபான விற்பனை நிலையங்கள் நாளை திறக்கப்படும்!

நாடு முழவதும் பயணத்தடை நாளை அதிகாலை தளர்த்தப்படவுள்ள நிலையில் உரிமம் பெற்ற மதுபான விற்பனை நிலையங்கள், சில்லறை விற்பனை உரிமம் (F.L 4) மற்றும் beer, ale, stout , wine உரிமம் பெற்ற விற்பனை நிலையங்கள்

சுகாதார வழிகாட்டுதல்களுக்கு இணங்க திறக்கப்படும் என மதுவரி திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது.