கனடாவில் ஆண்களை விட இரண்டு மடங்குக்கும் அதிகமான பெண்கள் முகக்கவசம் அணிகின்றனர்!

கனடாவில் ஆண்களை விட இரண்டு மடங்குக்கும் அதிகமான பெண்கள், நெரிசலான இடங்களில் முகக்கவசத்தை அணிவதாக ஆய்வொன்றில் கூறியுள்ளனர்.

ஆண்களில் 16 சதவீதத்தோடு ஒப்பிடும்போது 32 சதவீத பெண்கள் தொடர்ந்து முகக்கவசம் அணிவோம் என்று கூறுகின்றனர்.

நானோஸ் ரிசர்ச்சின் புதிய கணக்கெடுப்பின்படி, கணக்கெடுக்கப்பட்ட ஐந்து பேரில் இருவர் எப்போதாவது ஒரு முககவசத்தை அணிவதாகக் கூறினர்.

24 சதவீதம் பேர் தவறாமல் ஒன்றை அணிவதாகக் கூறினர். இதற்கிடையில், ஐந்தில் ஒருவர் தங்கள் கட்டுப்பாடுகள் நீக்கப்பட்டவுடன் ஒருபோதும் முகக்கவசம் அணிய மாட்டேன் என்று கூறினார்.

கனடாவில் பிராந்தியங்களுக்கு இடையில் பயணிக்கும்போது தடுப்பூசிகளின் கட்டாய ஆதாரம் நான்கு கனேடியர்களில் (54 சதவீதம்) மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவர்கள் (24 சதவீதம்) ஆதரித்தனர்.

இந்த கருத்துக்கள் ஏப்ரல் மாதத்தில் கணக்கெடுக்கப்பட்டவர்களுடன் ஒப்பிடும்போது சற்று அதிகமான மக்களால் நடத்தப்பட்டன.