சுவிச்சர்லாந்தின் முன்னணி விற்பனை நிலைய விளம்பரத்தில் இடம்பிடித்த இலங்கை யுவதி

சுவிச்சர்லாந்தின் முன்னணி விற்பனை நிலையம் ஒன்றின் விளம்பர பலகையில் இலங்கை யுவதி ஒருவர் இடம்பிடித்துள்ளார், குறித்த யுவதி அந்த விற்பனை நிலையத்திலேயே வேலைபார்த்து வருவதாகவும் கூறப்படுகின்றது.

இலங்கையில் இருந்து புலம்பெயர்ந்து சுவிச்சர்லாந்தில் வசித்துவரும் குறித்த யுவதி கல்விகற்றுவரும் நிலையில் முன்னணி விற்பனை நிலையத்திலும் வேலை பார்த்துவருகின்றார்.

மேற்படி மாணவி தனது தொழிற்கல்வியை அந்நிறுவனத்தில் கற்று சித்தியடைந்தமைக்கான பாராட்டினை அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

Advertisement

இந்த நிலையில் அந்த விற்பனை நிலையத்தின் விளப்பர பலகையில் இடம்பிடித்துள்ளமை குறிப்பிடத் தக்கது.