காதலர் தினத்தில் ஆட்டுக்கும் நாய்க்கும் கலியாணம்

Captureஇந்தியாவில் காதலர் தினத்துக்கு எதிர்ப்பும், ஆதரவும் இருந்து வருகிறது.

அந்த வகையில் தமிழ்நாட்டில் காதலர் தினத்துக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து ஆட்டுக்கும், நாய்க்கும் திருமணம் செய்து வைக்கும் நிகழ்வு இடம்பெற்றது.

Previous articleபசிலின் வருகை கதி கலங்கும் அதிர்ச்சி
Next articleகிளி.கரைச்சிப் பிரதேச பிரிவில் 32 சிங்களக் குடும்பங்கள் மீள்குடியேற்றம்