உலகத் தரத்திற்கு இணையாக யாழில் இருந்து ராப் இசைப் பாடல் (Video)

Captureயாழில் உள்ள இளைஞர்களும் , உலகத் தரத்திற்கு ஏற்ப்ப தம்மால் ராப் பாடல்களை இசைக்க முடியும் என்று ஒரு காட்டு காடியுள்ளார்கள். ஏன் அவர்களை நாம் உற்சாகப்படுத்த கூடாது ?

Previous articleபட்டப் பகலில் வீடு புகுந்து 14 வயது ஹரிஸ்ணவிக்கு நடந்தது என்ன…? யாரும் அறியாத சம்பவம் இதோ !
Next articleவிசாரணையில் அந்த ஒரு கேள்விக்கு மட்டும் பதில் அளிக்க மறுத்தது ஏன்?