12 இலக்கங்களுடன் புதிய தேசிய அடையாள அட்டை அறிமுகம்

idதற்போது அமுலில் உள்ள 9 இலக்கங்களும் இறுதியில் ஒரு ஆங்கில எழுத்தும் கொண்ட தேசிய ஆளடையாள அட்டைக்குப் பதிலாக இந்த வாரம் முதல் 12 இலக்கங்களைக் கொண்ட புதிய தேசிய அடையாள அட்டை அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஆட்பதிவு திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

புதிய அடையாள அட்டையில் ஆங்கில எழுத்து சேர்க்கப்பட்டிருக்காது.

16 வயதைப் பூர்த்தி செய்துள்ள இலங்கை பிரஜைகள் அனைவரும் ஆட்பதிவு திணைக்களத்தில் தம்மைப் பதிவு செய்து அடையாள அட்டையை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.

இதுவரையில் 9 இலக்கங்களுடனும் ஒரு ஆங்கில எழுத்துடனும் கூடிய தற்போது பாவினையிலுள்ள அடையாள அட்டைக்குப் பதிலாக 12 இலக்கங்கள் கொண்ட அடையாள அட்டை நான்கு பாகங்களாக பிரிக்கப்படும்.

இதன்படி முதல் பாகத்தில் உள்ள இரண்டு எண்கள் நபரின் பிறந்த ஆண்டை குறிக்கும்.

இரண்டாம் பாகத்தில் உள்ள 3 இலக்கங்கள் குறித்த நபர் பிறந்த ஆண்டின் ஜனவரி மாதம் 1ம் திகதி முதல் அவரது பிறந்த தினம் வரையில் உள்ள நாட்களின் எண்ணிக்கையை குறிக்கும்.

அத்துடன் மூன்றாம் பாகத்தில் உள்ள 3 இலக்கங்கள் குறித்த நபரின் பால்நிலை குறித்த தகவலைக் கொண்டிருக்கும்.

பழைய 9 எண்களைக் கொண்ட நடைமுறை பின்பற்றப்படும் போது 1916ம் ஆண்டு பிறந்த ஒருவருக்கும் 2016ம் ஆண்டு பிறந்த ஒருவருக்கும் ஒரே அடையாள அட்டை வழங்கப்படும் நிலை காணப்படுகிறது.

இதனை தவிர்ப்பதற்காகவே இந்த 12 இலக்கங்களை கொண்ட அடையாள அட்டைகள் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன.

எவ்வாறாயினும் புதிய 12 இலக்கங்களைக் கொண்ட அடையாள அட்டையை ஒருவர் பெற்றுக் கொள்ளும் வரையில் தற்போதுள்ள அடையாள அட்டை செல்லுபடியாகும் என்றும் ஆட்பதிவுத் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

12 இலக்கங்களைக் கொண்ட புதிய அடையாள அட்டை அனைத்து தேவைகளுக்கும் செல்லுபடியாகும் எனவும் தேசிய ஆட்பதிவு திணைக்களம் மேலும் தெரிவித்துள்ளது.

Previous articleபுலிகளிடமிருந்து கைப்பற்றப்பட்ட தங்கம் துபாயில் முதலீடு…?
Next articleதற்கொலை செய்த ஈழ அகதியின் குடும்பத்துக்கு 25 இலட்சம் வழங்க வலியுறுத்தல்