Home யாழ் செய்தி யாழில் தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் பூசாரியின் சடலம் மீட்பு!

யாழில் தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் பூசாரியின் சடலம் மீட்பு!

யாழ் நாயன்மார்க்கட்டு பகுதியில் தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் பூசாரி ஒருவரின் சடலம் மீட்கப்பட்டுள்ளது.
pusari