இப்படி ஒரு மனைவி கிடைக்க குடுத்துவச்சிருக்கணும்! நடந்ததை நீங்களே பாருங்க!