வேலைவாய்ப்பு

பொது வேலைவாய்ப்பு 01-09-2016

076 6567150. நாள், கிழமை, மாதம் சம்பளம் பெறுவதற்கும் நீங்கள் விரும்பும் தொழிற்சாலை தொழில் பெறுவதற்கும் 18, 50 வயது ஆண்/ பெண் நண்பர்கள், தம்பதியினர்கள் வரும் நாளிலேயே ஒரே இடத்தில் தொழில்...

யாழ் செய்தி