தங்கத்தின் இன்றைய நிலவரம்!

நாட்டில் இன்றைய தினம் தங்கத்தின் விலை சற்று வீழ்ச்சியடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

நேற்றுடன் ஒப்பிடும் போது இன்று(28.06.2023) தங்க விலை சற்று குறைந்துள்ளது.

இன்றைய விலை நிலவரம்

இன்றைய தங்க விற்பனை நிலவரப்படி, ஒரு அவுண்ஸ் தங்கத்தின் விலையானது 592,435 ரூபாவாக காணப்படுகின்றது.

இந்த நிலையில், 24 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று இன்றைய தினம் 167,200 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

அதேபோல 22 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று 153,300 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

அதேசமயம், 21 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று 146,300 ரூபாவாக இன்றைய தினம் பதிவாகியுள்ளது