நம்மவர் படைப்பு

மயிலிட்டி மண்ணின் விழுதொன்றின் குரல்

இலங்கையின் வடக்கே  மிகவும் பெரிய மீன்பிடி துறைமுகமாக காணப்பட்ட மயிலிட்டித்முறைமுகம், இற்றைக்கு மூன்று தசாப்தங்களுக்கு முன்னர் மீன்பிடித்தொழிழில் நாட்டின் முன்னனியாக விளங்கியது.  ஆனால் தற்போது    எமது மயிலிட்டி கிராமம் எந்தவித பயனுமில்லாமல் இராணுவத்தினர் வசமுள்ளது. எமது கிராமம் மீன்பிடியில்...

யாழில் வாழ்வை இழக்கும் பெண்கள்..! நிஜமல்ல நிழல்! அனைவரும் அவதானமாம்!!

2009 மே 18இன் பின்னர் தமிழ் இனத்தை அழிப்பதற்கு எம் இனமே காரணமாய் இருப்பது வேதனையான பதிவுகள் கடந்த காலங்களில் நாம் பலரை விரல் நீட்டியுள்ளோம் ஆனால் இன்றைய நடப்பு நாட்களில் எம்...