சிறப்புக் கட்டுரை

சூடு கண்டும் அடங்காத பூனைகள்

சூடுகண்ட பூனைகள் பல நம் நாட்டில் இருக்கின்றன. சில பூனைகள் ஒதுங்கிக் கொள்வது வழமையாக இருந்தாலும் சில மீண்டும் மீண்டும் அடுப்படிக்கு வந்து அந்தச் சூட்டியின் கதகதப் பினை அனுபவிக்க துடித்துக் கொண்டே...

தமிழ் மொழியின் சிறப்புகள் கட்டுரை

செம்மொழியாகத் தமிழ் உயர்ந்து நிற்பதற்கு முக்கிய காரணம் அதன் தொன்மைத் தன்மையே ஆகும். தமிழ் மொழியின் சிறப்புகள் கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை தமிழ் மொழியின் தொன்மை தமிழ் மொழியின் சிறப்புகள் எளிமைச் சிறப்பு தமிழ் மொழியின் சிறப்புப் பெயர்கள் முடிவுரை முன்னுரை இலக்கியமும், இலக்கணமும் கொண்டு...

பூமியில் விழப்போகும் செயற்கை கோள்கள்!

ஆயுட்காலம் முடிவடைந்து சுற்றுப்பாதையை விட்டு விலகிய செயற்கைக் கொள் பூமியில் விழும் அபாயம் இருப்பதாக ஐரோப்பா விண்வெளி நிறுவனம் அதிர்ச்சிகரமான செய்தியினை வெளியிட்டுள்ளது. 1995ஆம் ஆண்டு விண்ணில் செலுத்தப்பட்ட கிராண்ட்பாதர் (Grandfather) என்ற இந்த...