கோழி இறைச்சியின் விலையில் ஏற்ப்பட்டுள்ள மாற்றம்!

நாரஹேன்பிட்டி (Narahenpita) பொருளாதார மத்திய நிலையத்தில் இன்று (20) கோழி இறைச்சியின் விலை 30 ரூபாவினால் குறைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

அதன்படி ஒரு கிலோ கோழிக்கறியின் மொத்த விலை 940 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இதேவேளை இன்று இறைச்சியின் சில்லறை விலைகள் கீழே வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

புதிய விலைகள்

புதிய இறைச்சி 1070 ரூபாவாகவும், தோலுடனான கோழி இறைச்சி 990 ரூபாவாகவும், குளிர்சாதனப்பெட்டியில் வைக்கப்பட்ட கோழி இறைச்சி 990 ரூபாவாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கறிக்கோழி 1050 ரூபாவாகவும், ஆட்டு இறைச்சி 3400 ரூபாவாகவும், மாட்டிறைச்சி 2500 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.