மாவட்ட ரீதியான பட்டியலை வெளியிட்டுள்ள லிட்ரோ எரிவாயு நிறுவனம்

இலங்கையில் லிட்ரோ சமையல் எரிவாயுவின் விலைகளை நேற்று நள்ளிரவு (05-07-2023) முதல் நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் அந்த நிறுவனம் குறைத்துள்ளது.

இந்த விலை குறைப்பை அடுத்து மாவட்ட ரீதியிலான விலைப்பட்டியலை லிட்ரோ நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது.

மாவட்ட ரீதியிலான விலைப்பட்டியல்: