தங்கத்தின் விலை மீண்டும் அதிகரிப்பு!

 இலங்கையில் நேற்றையதினத்துடன் ஒப்பிடும் போது இன்று (14) தங்கத்தின் விலை மேலும் அதிகரித்துள்ளது. அதன்படி இன்றைய தினம் தங்க அவுன்ஸின் விலை 622,103 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

இன்றைய தங்க விலை

24 கரட் தங்கம் ஒரு கிராமின் விலை 21,950 ரூபாவாக இன்று பதிவாகியுள்ளதுடன், 24 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்றின் இன்றைய விலை 175,600 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

22 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்றின் இன்றைய விலை 161,000 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது. அத்துடன் 22 கரட் தங்கம் ஒரு கிராமின் விலை 20,130 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

இதேவேளை, 21 கரட் தங்கம் ஒரு கிராமின் விலை 19,210 ரூபாவாகவும், 21 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்றின் விலை 153,650 ரூபாவாகவும் இன்றையதினம் பதிவாகியுள்ளது.