இலங்கை வரும் அமெரிக்க உதவி இராஜாங்க செயலாளர்

தெற்கு மற்றும் மத்திய ஆசிய விவகாரங்களுக்கான அமெரிக்க உதவி இராஜாங்க செயலாளர் டொனால்ட் லு இன்று (13) நாட்டுக்கு விஜயம் செய்யவுள்ளார்.