கனடாவில் குடியேறிகளுக்கு ஏற்பட்டுள்ள சவால்

கனடாவில் புதிதாக குடியேறும் வெளிநாட்டு பிரஜைகள் சவால்களை எதிர் நோக்க நேரிட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

குறிப்பாக வாகன காப்புறுதி கட்டணங்கள் அதிகமாக செலுத்த நேரிட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

சிலர் மாதம் ஒன்றிற்கான வாகன காப்புறுதி கட்டணமாக 300 முதல் 450 டொலர்கள் வரையில் செலுத்த நேரிடுவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

கனடாவிற்குள் புதிதாக குடியேறும் வெளிநாட்டு பிரஜைகள் இவ்வாறு வாகனங்களை செலுத்துவதற்காக கூடுதல் தொகையை செலுத்த நேரிடுவதாக விசனம் வெளியிட்டுள்ளனர்.

கனடாவில் வாகனம் செலுத்துவது தொடர்பிலான அனுபவத்தின் அடிப்படையில் இந்த கட்டணங்கள் அளவீடு செய்யப்படுவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

சிலர் நீண்ட நாட்களாக சொந்த நாடுகளில் வாகன ஓட்டுனர் உரிமம் பெற்றுக்கொண்டவர்கள் எனவும், எவ்விதமான மோட்டார் போக்குவரத்து தவறுகளும் இழைக்காதவர்கள் எனவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

எனினும் கனடாவில் புதிதாக வாகனம் செலுத்துவதனை மட்டும் அடிப்படையாகக் கொண்டு கூடுதல் தொகை காப்புறுதி கட்டணம் அறவீடு செய்யப்படுகின்றது என கனடாவில் வசித்து வரும் வெளிநாட்டு குடியேறிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

கனடிய பிரஜைகளும் குடியேறிகளும் வேறு விதமாக நடாத்தப்படுவதாக வருத்தம் வெளியிட்டுள்ளனர்.