இலங்கை குடியுரிமை பெற இருப்பவர்களுக்கான செய்தி!

   இலங்கை  குடியுரிமையைத் துறந்தவர்கள் உட்பட  இலங்கை  வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவர்கள் மற்றும் வெளிநாட்டுப் பிரஜைகள் நிரந்தரக் இலங்கை குடியுரிமையைப் பெற புதிய விதிமுறைகள் வர்த்தமானி மூலம் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.

இது தொடர்பான விதிமுறைகள் பொது பாதுகாப்பு அமைச்சினால் வர்த்தமானி மூலம் வெளியிடப்பட்டுள்ளதுடன், இந்த உத்தரவுகள் நிரந்தர வதிவிட விசா ஆணைகள் 2024 என அறியப்படுவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

விதிமுறைகள்

அதன்படி, இலங்கையை பூர்வீகமாகக் கொண்ட நபர் அல்லது குடியுரிமைச் சட்டத்தின் பிரிவு 19, 20 அல்லது 21 இன் கீழ் குடியுரிமை நிறுத்தப்பட்டவர், அதே போல் ஒரு வெளிநாட்டு வாழ்க்கைத் துணைவர் திருமணமாகி 6 மாதங்களுக்குப் பிறகு புதிய விதிமுறைகளின் கீழ் விண்ணப்பிக்கலாம்.

குறித்த வர்த்தமானி அறிவித்தலின் படி, 5 வருடங்களுக்கு முன்னர் திருமணம் இரத்து செய்யப்பட்டால், நிரந்தர வதிவிட அந்தஸ்து தானாகவே ரத்து செய்யப்படும்.

பெற்றோர் மற்றும் தாத்தா பாட்டி பிறந்தவர்கள் அல்லது இன்னும் நாட்டில் குடிமக்களாக உள்ள ஒருவர் இலங்கை வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார்.

இதன் கீழ் விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்கும் முதன்மை விண்ணப்பதாரருக்கு $1,000 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.

மற்றும் இலங்கையர் அல்லாத வாழ்க்கைத் துணை மற்றும் குழந்தைகளுக்கு $400 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். தொடர்புடைய விண்ணப்பப் படிவம் 2024 மே 7 ஆம் திகதி வர்த்தமானி இலக்கம் 2383/17 மூலம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.