இன்றைய தங்க நிலவரம்

இலங்கையில் ( sri Lanka) கடந்த சில மாதங்களாக தங்கத்தின் விலையானது சற்று ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்படுகின்றது.

எனினும் கடந்த சில நாட்களாக தங்கத்தின் விலை மீண்டும் உயர்வடைந்து செல்கின்றது.

இன்றைய நிலவரத்தின் படி, ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்தின் விலையானது 714,757 ரூபாவாக காணப்படுகின்றது.

இன்றைய தங்க நிலவரம்

24 கரட் தங்க கிராம் (24 karat gold 1 grams) 25,220 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளதுடன்  24 கரட் தங்கப் பவுண் (24 karat gold 8 grams) 201,700 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

அதேபோல 22 கரட் தங்க கிராம் (22 karat gold 1 grams) 23,120 ரூபாவாகவும் 22 கரட் தங்கப் பவுண்( 22 karat gold 8 grams) 184,950 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

21 கரட் தங்கம் ஒரு கிராமின் விலை(21 karat gold 1 grams) 22,070 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ள நிலையில்  21 கரட் தங்கப் பவுண்(21 karat gold 8 grams)இன்றையதினம் 176,550 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

செட்டியார் தெரு விபரங்கள்

அத்துடன், கொழும்பு (Colombo) செட்டியார் தெரு தங்க நிலவரங்களின் படி 24 கரட் தங்கப் பவுண் (24 karat gold 8 grams) ஒன்று 193,500 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

அதேவேளை, அங்கு (22 karat gold 8 grams) ஒன்று 179,000 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.