யாழ் செய்தி

Home யாழ் செய்தி
யாழ் செய்தி - யாழ்ப்பாணம் - Jaffna News - Today Jaffna News - Jaffna Visit - Jaffna Kovil - Jaffna Nallur Murugan - New Jaffna - Jaffna Tamil News - Tamil Jaffna

அறிவித்தல்

திரு கந்தையா யோகலிங்கம்

திரு மரியதாஸ் அரியரெட்ணம்

திருமதி நிரஞ்சலாதேவி தர்மராஜா