விலங்கியல் பூங்காவிற்கு சிறுவர்கள் மற்றும் முதியோர்களுக்கு இலவச நுழைவுச் சீட்டு!

தேசிய விலங்கியல் பூங்காத் துறை, அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி 12 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் மற்றும் 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களுக்கு இணைக்கப்பட்ட உயிரியல் பூங்காக்களுக்கு இலவச நுழைவை வழங்குகிறது.

அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படும் உலக குழந்தைகள் மற்றும் முதியோர் தினத்தை கருத்தில் கொண்டு இது செயல்படுத்தப்படுகிறது.

இதன்படி, காலை 8.30 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்கள் தெஹிவளை மிருகக்காட்சிசாலை, பின்னவல மிருகக்காட்சிசாலை, பின்னவல யானைகள் சரணாலயம் மற்றும் ரித்தியகம சபாரி பூங்காவிற்குள் இலவசமாக செல்ல முடியும்.

சர்வதேச குழந்தைகள் தினத்தையொட்டி இந்த வளாகங்களில் பல நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்படும்.

Previous articleயாழ். நிலாவரைக் கிணறு தொடர்பில் வெளியான அரிய தகவல்கள்!
Next articleயாழில் தாய்ப்பால் புரையேறிய நிலையில் 10 மாத குழந்தை பலி!