சரிவடைந்த தங்கம்

  எதொடர்ந்து ஏற்ற இறங்கத்தில் இருந்துவந்த தகம் விலையானது கடந்த நான்கு நாட்களாக குறைந்து வருகின்றமை நகைபிரியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்நிலையில் சென்னையில் கடந்த 4 நாட்களில் யில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.1040 குறைந்துள்ளது.

இன்றைய தங்கவிலை நிலவரம்

அந்தவகையில் சென்னையில் நேற்று தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.160 குறைந்த நிலையில் இன்று மீண்டும் அதிரடியாக குறைந்துள்ளது.

அதன்படி, 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.30 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.5,330ஆகவும், சவரனுக்கு ரூ.240‬‬ குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.42,880 ஆகவும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

18 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.24 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.4,391 ஆகவும், சவரனுக்கு ரூ.192‬‬ குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.35,128 ஆகவும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை உயர்வு

வெள்ளி விலை மட்டும் அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ.1.50 குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.76.00 ஆகவும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.76,000 ஆகவும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.